Evening-iae-aix.com:ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: pramotepra222 ที่ 17-05-2018 , 16:28:45

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: pramotepra222 ที่ 17-05-2018 , 16:28:45
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน.
(https://3.bp.blogspot.com/-8IqdcDMVdRQ/WvViyL2RKmI/AAAAAAAAB78/7K6tSJCvBK8VyufGTGJvEdJYnOZPq40HgCLcBGAs/s640/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-8IqdcDMVdRQ/WvViyL2RKmI/AAAAAAAAB78/7K6tSJCvBK8VyufGTGJvEdJYnOZPq40HgCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E.jpg)

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ปี 2560
- มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การผลิตพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
- แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. (https://bit.ly/2lqbSdO)
เข้าดูยูทูบสอบครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. (https://youtu.be/BPyHJ3nkjKk)
เข้าดูเว็บที่ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. (https://xn----uwfbi2f4aee6foysui9ab0s5epa1m.blogspot.com/2018/05/blog-post_66.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. (https://xn----uwfbi2f4aee6foysui9ab0s5epa1m.blogspot.com/2018/05/blog-post_66.html)

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน.,แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน.,จำหน่ายแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน.