อุตสาหกรรม เครื่องจักร

หัวข้อ

(1/495) > >>

[1] ผู้ผลิตและจำหน่าย Valve / Foot Valve วาล์วอุตสาหกรรมทุกชนิด

[2] อุตสาหกรรม P

[3] Acrylonitrile butadiene styrene, ABS, อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน, เอบีเอส,

[4] อุตสาหกรรม :T18

[5] การสร้างผลิตภัณฑ์ :FN

[6] Toluene Diisocyanate, โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต, TDI, ทีดีไอ, โทลูอีนไดไอโซไซยาเนท

[7] Diphenylmethane Diisocyanate, ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต

[8] Toluene Diisocyanate (TDI), โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต (ทีดีไอ)

[9] Diphenylmethane Diisocyanate (MDI), ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต (เอ็มดีไอ)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version